Četrti Evropski teden gozdov bo potekal med 9. in 13. oktobrom 2017. Osrednja aktivnost Evropskega tedna bo Las2017 ('las' v poljščini pomeni 'gozd') – združeno zasedanje Komiteja za gozdove in gozdarsko industrijo pri UNECE (Ekonomska komisija združenih narodov za Evropo) in Evropske gozdarske komisije FAO (Organizacija združenih narodov za kmetijstvo in prehrano), ki ga bo gostila poljska vlada v Varšavi.


Evropski teden gozdov, ki je prvič potekal leta 2008, ponuja edinstveno priložnost za ozaveščanje o gozdnih in gozdarskih tematikah in promocijo gozdarskega sektorja. Letos so njegovi organizatorji poudarili naslednja ključna sporočila:

Evropski gozdovi – dom biotske raznovrstnosti

Evropska gozdarska politika je močno osredotočena na biotsko raznovrstnost. Več kot 30 milijonov hektarov evropskih gozdov je zaščitenih z namenom ohranjanja in spodbujanja raznovrstnosti na krajinskem, vrstnem in genetskem nivoju. V zadnjih petnajstih letih se je območje zaščitenih gozdov povečalo za pol milijona hektarov. Več kot 90 odstotkov evropskih držav ima specifične cilje, ki zadevajo biotsko raznovrstnost.

Evropski gozdovi – naravni ponor ogljika

Evropski gozdovi vsako leto v povprečju »vgradijo« 719 milijonov ton ogljikovega dioksida, kar predstavlja okoli 9 odstotkov evropskih toplogrednih plinov. Največ ogljika vsebujejo gozdna tla, sledi pa jim nadzemni del gozda (drevesa, …), opad, podzemni del gozda (korenine, …) in mrtev les.

Evropski gozdovi – za podnebje!

Gozdovi pokrivajo več kot tretjino evropskega kopnega, njihova površina pa se povečuje. Trajnostno upravljanje z gozdovi lahko upočasni učinke klimatskih sprememb in prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Gozdni proizvodi so naravne, obnovljive in ogljično nevtralne dobrine.

Evropski gozdovi – varčevalni račun narave

Gozdovi rastejo kot obresti na varčevalnih računih – vsako leto v Evropi zraste 2 milijardi dreves, kar predstavlja okoli 900 milijonov kubičnih metrov lesa.

Evropski gozdovi – pomemben vir obnovljive energije

V Evropi je les največji vir obnovljive energije in pomembno prispeva k zastavljenim ciljem deleža obnovljive energije. Najvišjo porabo lesne energije na prebivalca najdemo v severni Evropi – to kaže na obilje gozdnih virov in dobro stanje gozdarske in lesne industrije na tem območju.

Gozdarstvo – ključ trajnostnega razvoja Evrope

Trajnostno upravljanje naravnih in zasajenih gozdov je ključnega pomena za trajnostni razvoj družbe in prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe in k zmanjševanju revščine, izgub gozdnih površin in degradacije zemljišč.

Misli na prihodnost – razmišljaj kot gozdar!

Načelo trajnosti je bilo v Evropi prvič omenjeno v nemških gozdnogospodarskih načrtih pred 300 leti. Drevesa v gospodarskem gozdu živijo približno 100 let, kar pomeni, da se v življenjski dobi enega drevesa zamenjajo vsaj trije gozdarji, ki gospodarijo z gozdom. Vsak izmed teh gozdarjev »podeduje« odločitve svojih prednikov in vsaki odločitvi pri svojem delu upošteva generacije, ki prihajajo za njim.

Povezava: uradna spletna stran Evropskega tedna gozdov 2017
Povezava: objava Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Evropski teden gozdov 2017

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobnosti.