Na Zavodu za gozdove Slovenije smo z veseljem sprejeli novico, da so bili na zasedanju 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem, 7. julija 2017, med 63 območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov iz desetih držav, ki so bili v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije uvrščeni na Seznam svetovne dediščine UNESCO, tudi gozdovi dveh slovenskih gozdnih rezervatov: Snežnik-Ždrocle (na Notranjskem) in Pragozd Krokar (na Kočevskem).

Na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije je objavljeno Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2016. Poročilo o gozdovih je dokument, v katerem Zavod za gozdove Slovenije letno opiše stanje, realizacijo ukrepov in spremembe v slovenskih gozdovih.

V sredo, 19. aprila 2017 je v Dvorcu Pristava v Radljah ob Dravi, ob 70 letnici Biotehniške fakultete potekal dogodek »Biotehniška fakulteta se predstavi« v organizaciji Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Vse prisotne so uvodoma pozdravili prof. dr. Maje Jurc, prodekanja Biotehniške fakultete za področje gozdarstva, mag. Alan Bukovnik, župana Občine Radlje ob Dravi in prof. dr. Jurij Diaci, predsednik Komisije za raziskovalno delo Pahernikove ustanove. Sledila je predstavitev ideje in predloga projekta Centra za razvoj sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, Pahernikove ustanove ter dveh študentskih raziskav študentov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mag. Jerneja Javornika in Domena Arniča, dipl. inž. gozd. (VS).

Prireditev z naslovom: "Dr. Maks Wraber in gozdne združbe med Pohorjem in Kozjakom" je potekala v rojstnem kraju tega pomembnega slovenskega botanika in naravoslovca, na Kapli na Kozjaku, v četrtek, 1. junija 2017.

Dan revirnega gozdarja je prireditev, ki v organizaciji Območne enote Novo mesto Zavoda za gozdove Slovenije tradicionalno poteka v Tednu gozdov, ki je letos potekal pod sloganom "Znanje za gozd". Na prireditvi so gozdarjem v različnih fazah kariere in iz različnih institucij predstavljene aktualne teme in izzivi gospodarjenja z gozdom na tem območju. Letos je prireditev potekala v znaku nekdanjega raziskovalnega dela gozdarskih strokovnjakov (GIS, GG, ZGS, diplomska dela študentov gozdarstva, ...) in problematike vnosa tujerodnih vrst, s poudarkom na drevesnih vrstah.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Podrobnosti.